माँ दुर्गा लोगो
Goddess Maa Santoshi
http://hi.jaidevimaa.com/=>goddess=>maa-santoshi =>mantra.php
माँ दुर्गा मुख्य देवीमाँ वैष्णो देवी पूजन विधि साईटमेप


माँ संतोषी महामंत्र

१) ॐ श्री संतोषी महामाया गजानंदम दायिनी शुक्रवार प्रिये देवी नारायणी नमोस्तुते ||
२) जय माँ संतोषिये देवी नमो नमः
संतोषी माँ महामंत्र ३) श्री संतोषी देव्व्ये नमः
४) ॐ श्री गजोदेवोपुत्रिया नमः
५) ॐ सर्वनिवार्नाये देविभुता नमः
६) ॐ संतोषी महादेव्व्ये नमः
७) ॐ सर्वकाम फलप्रदाय नमः
८) ॐ ललिताये नमः